top of page
 • Фото автораdemidont.com

Визначення шкоди, завданої земельному фонду внаслідок воєнних дій


Втрати земельного фонду - напрям, що включає втрати земельного фонду, а також пов’язану з ними упущену вигоду.


Основні показники, які оцінюються:

1. фактичні витрати на рекультивацію земель, які були порушені внаслідок бойових дій, будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій для облаштування державного кордону - визначаються на підставі кошторисної вартості запроектованих робіт відповідних реалізованих робочих проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель, які розроблені у відповідності до встановлених правил. (Правила - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2022-%D0%BF#Text).


2.завдані збитки власникам (землекористувачам) земельних ділянок сільськогосподарського призначення, в тому числі із урахуванням фактично понесених витрат на приведення земельних ділянок у придатний для використання стан - визначаються відповідно до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/284-93-%D0%BF#Text).


3. витрати на відновлення меліоративних площ, що включають втрати на:

 • відновлення меліорованих земель;

 • водогосподарсько-меліоративних систем;

 • об'єктів інженерної інфраструктури зрошувальних і осушувальних систем;

 • дренажної інфраструктури;

 • об’єктів сільськогосподарського водопостачання та водовідведення, які були порушені та зруйновані внаслідок бойових дій.

Такі витрати визначаються на підставі кошторисної вартості робіт у відповідних проектах реконструкції та капітального ремонту меліоративних систем та/або окремих об'єктів інженерної інфраструктури, що розроблені у відповідності до Наказу Держбуду України від 25 червня 1999 р. № 153 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0153241-99#Text).


4. витрати на розмінування.


Важливо: Відповідальними за визначення шкоди, завданої земельному фонду внаслідок воєнних дій, є обласні, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану – військові адміністрації).

Інформаційною базою для визначення відповідної шкоди є:

 • акти обстеження земельних ділянок,

 • акти комісій із визначення збитків власників землі та землекористувачів,

 • звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок,

 • первинні документи,

 • облікові регістри,

 • бухгалтерська та інша звітність, що ґрунтується на даних бухгалтерського обліку підприємств, установ та організацій,

 • проектно-кошторисна документація,

 • відомості Державного земельного кадастру,

 • документація із землеустрою,

 • дані дистанційного зондування Землі

 • та інші документально підтверджені відомості.


Важливо:

Власники землі та землекористувачі, підприємства, установи та організації, земельним ділянкам яких були завдана шкода внаслідок збройної агресії рф, інформують обласні, Київську міську державні адміністрації (на період воєнного стану – військові адміністрації) про розмір завданої шкоди після їх визначення відповідно до встановлених правил.


Слава Україні!

Героям слава!

Comments


bottom of page