top of page
  • Фото автораdemidont.com

Захист прав працівників посилено! (частина 2)

Продовжуємо розповідати про Закон № 2253–IX, яким передбачено посилення захисту прав працівників. Зокрема, передбачено:


1️⃣ гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору:

🔷 право роботодавця на вільний вибір серед кандидатів на зайняття робочого місця (посади).

🔷 заборона необґрунтованої відмови у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з інших підстав, не передбачених законом.

🔷 обовʼязок письмового повідомлення роботодавцем про причину відмови в прийнятті на роботу.

🔷 не допущення будь-якого прямого або непрямого обмеження трудових прав при укладенні, зміні та припиненні трудового договору.

🔷 можливість встановлення законодавством вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров’я працівника.


2️⃣ надання роботодавцем пропозиції працівнику іншої роботи одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю.3️⃣ обов’язок роботодавця про повідомлення щодо запланованого масового звільнення не лише державної служби зайнятості, а й профспілкової організації.


4️⃣ ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після:

🔷 подання профспілці письмового повідомлення про заплановане масове вивільнення із зазначенням відповідних заходи, включаючи відомості про причини наступних звільнень, середню кількість і категорії працівників, а також про кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення.

🔷 проведення роботодавцем консультацій з профспілкою щодо заходів із запобігання звільненню, зведення його до мінімуму та пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення не пізніше трьох місяців з дати прийняття рішення про масове вивільнення. Порядок проведення таких консультацій та виконання рекомендацій визначається колективним договором, а в разі його відсутності - за домовленістю.

🔷 уточнення про зміст поняття масове вивільненням з ініціативи роботодавця є протягом одного місяця:

▫️вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100;

▫️вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 101 до 300;

▫️вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1000;

▫️вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1001 і більше.


❗️ До масового вивільнення працівників не включаються працівники, яких звільняють відповідно до трудових договорів (контрактів), укладених на певний строк або для певних цілей (крім випадків, коли звільнення відбувається до закінчення строку або виконання умов трудового договору (контракту).

В 1-шій частині допису ви можете дізнатись про заборону дискримінації, про нові вимоги, що стосуються колективного договору, про обовʼязки роботодавців та працівників, а також про встановлену адміністративну відповідальність за нові адміністративні правопорушення у сфері трудових відносин - https://www.demidont.com/post/%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-1


Слава Україні 🇺🇦

Opmerkingen


bottom of page