top of page
  • Фото автораdemidont.com

Комітет ООН з прав людини

Міжнародним пактом про громадянські та політичні права було засновано Комітет ООН з прав людини. Цей комітет відіграє дуже важливу роль у захисті прав людини.


Зокрема, він публікує тлумачні коментарі щодо основних міжнародних актів, які захищають права людини і пояснює, як їх використовувати. Він також робить заключні спостереження щодо дотримання цих актів державами, які їх підписали та ратифікували.


Держави зі свого боку мають зобов’язання перед Комітетом. Вони подають звіти після підписання міжнародних актів. Комітет на своїх засіданнях у Женеві заслуховує ці звіти, пояснення урядів і роблять висновки зі спостережень. Протягом наступних 5 років уряди зобов’язані працювати над зауваженнями Комітету. Вони повинні показати прогрес у наступний звітний період. Ці звіти є свого роду діалогом між ООН та урядами держав.


Окремі громадяни чи група осіб можуть подати скаргу до Комітету про порушення прав людини в своїй країні. Зловживати цим правом не можна. Рішення Комітету щодо таких порушень прирівнюється до рішення суду. Додатковий протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права встановлює механізм скарг. Що цікаво, не можна одночасно звертатися в Комітет і Європейський суд з прав людини з приводу одного і того ж порушення прав людини.


Comments


bottom of page