top of page
  • Фото автораdemidont.com

Короткий алгоритм для прийняття працівника на роботу

Короткий алгоритм для прийняття працівника на роботу


Крок 1. Укласти трудовий договір


При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи, наприклад військовий квиток.

Забороняється: вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Крок 2. Оформити наказ про прийняття на роботу


Наказ про прийняття на роботу повинен видаватися обов’язково, незалежно від того, в якій формі укладається трудовий договір. Типову форму наказу можна знайти на сайті Верховної Ради у Наказі Державного комітету статистики України від 05.12.2008 N489.

Крок 3. Повідомити Державну податкову службу


Власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган (особа) чи фізична особа подає повідомлення про прийняття працівника на роботу, згідно з Постановою Кабміну від 17 червня 2015 р. № 413 «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу».

Крок 4. Ознайомлюємо працівника з умовами праці


Згідно з ст. 29 КЗпП, власник або уповноважений ним орган має обов’язок проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце. Вносимо запис про проведення вступного інструктажу з питань охорони праці.

Крок 5. Не забуваємо про трудову книжку


Відповідно до ч.3 ст.48 КЗпП, працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу. До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві, в установі, організації; відомості про стягнення до неї не заносяться.

І пам’ятаємо, що відмінності у правилах оформлення працівників для юридичних осіб, фізичних осіб чи приватних підприємців (ФОП) немає. Порядок оформлення трудових відносин з найманими працівниками є однаковим для всіхроботодавців.

Commentaires


bottom of page