top of page
 • Фото автораdemidont.com

Митний огляд (огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, особистий огляд) в умовах воєнного стану

Однією з форм митного контролю є митний огляд (огляд та переогляд товарів, транспортних засобів комерційного призначення, огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, особистий огляд).

Особистий огляд є винятковою формою митного контролю, для проведення якого має бути письмове рішення керівника митного органу або його заступника.

Особистий огляд проводиться виключно за наявності підстав вважати, що громадянин, який прямує через митний кордон України чи перебуває в зоні митного контролю або у транзитній зоні міжнародного аеропорту, приховує:

 • предмети контрабанди;

 • товари, які є безпосередніми предметами порушення митних правил;

 • товари, які заборонені для ввезення в Україну, вивезення з України чи транзиту через територію України.

Порядок особистого огляду: 1. Предʼявлення посадовою особою митного органу громадянину письмового рішення керівника митного органу або його заступника про проведення особистого огляду. Факт ознайомлення з відповідним рішенням засвідчується написом посадової особи митного органу на відповідному рішенні. У разі відмови громадянина від добровільної видачі прихованих та/або не задекларованих товарів на рішенні про проведення особистого огляду робиться відповідний запис, завірений підписом посадової особи митного органу, яка пред’являла зазначене рішення громадянинові.


2. Ознайомлення громадянина з його правами та обов’язками під час проведення такого огляду. Права громадянина, щодо якого здійснюється особистий огляд:

 • до початку проведення особистого огляду ознайомитися з рішенням про проведення особистого огляду та порядком його проведення;

 • ознайомитися із своїми правами та обов’язками під час проведення особистого огляду;

 • надавати пояснення та заявляти клопотання;

 • добровільно видати товари, що переміщуються ним через митний кордон України з порушенням вимог законодавства з питань митної справи;

 • робити заяви з обов’язковим внесенням їх посадовою особою митного органу, яка проводить особистий огляд, до протоколу проведення такого огляду;

 • користуватися рідною мовою та послугами перекладача;

 • ознайомитися з актом проведення особистого огляду після його складення та зробити заяву, яка підлягає внесенню до акта;

 • оскаржувати рішення, дії митного органу щодо проведення такого огляду.

3. Пропозиція посадової особи митного органу про добровільне видання прихованих та/або не задекларованих товарів.


4. Безпосереднє проведення особистого огляду, який має відбуватись:

 • в ізольованому приміщенні, що відповідає встановленим санітарно-гігієнічним вимогам;

 • посадовою особою митного органу однієї статі з громадянином, стосовно якого проводиться особистий огляд;

 • у присутності не менш як двох понятих тієї самої статі. Поняті - особи, що незаінтересовані у результатах огляду. Ними не можуть бути родичі особи, яка підлягає особистому огляду, та працівники митних органів.

Важливо:

1) У приміщенні, де проводиться особистий огляд, не мають бути присутні інші особи, які не беруть участі в ньому. 2) Приміщення має виключати можливість здійснення спостереження за проведенням огляду з боку інших осіб. 3) Обстеження органів тіла громадянина, який підлягає особистому огляду, проводиться виключно медичним працівником.


5. За результатами проведеного особистого огляду складається протокол, який підписується посадовою особою митного органу, яка проводила огляд, громадянином, який пройшов особистий огляд, понятими, які були присутні під час огляду, а в разі обстеження медичним працівником - і цим працівником. Копія протоколу надається громадянинові.


Особистому огляду не підлягають Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, Голова та судді Верховного Суду, Голова та судді Конституційного Суду України, Міністр закордонних справ України, Генеральний прокурор та члени їхніх сімей, які прямують разом з ними.


Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу здійснюється у випадку якщо наявні підстави вважати, що в ручній поклажі або багажі громадянина переміщуються через митний кордон України, у тому числі транзитом:

 • товари, які підлягають обліку і заходам офіційного контролю;

 • товари, при митному оформленні яких справляються митні платежі;

 • товари, переміщення яких через митний кордон України заборонено або обмежено.

Важливо:

1. Огляд та переогляд ручної поклажі, багажу може відбуватись за відсутності громадянина чи уповноваженої ним особи виключно у випадку:

1) якщо є підстави вважати, що несупроводжуваний багаж містить товари, які становлять небезпеку для життя і здоров’я людей, тварин та рослин, а також довкілля; 2) якщо громадянин або уповноважена ним особа не з’явилися протягом одного місяця з дня надходження до митниці призначення несупроводжуваного багажу; 3) залишення на території України ручної поклажі, багажу з порушенням зобов’язання про їх транзит через територію України.

2. В такому випадку такий огляд здійснюється в присутності представників підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.

3. Про здійснення огляду та переогляду складається акт, один примірник якого надається громадянину або уповноваженій ним особі або представнику підприємства, що здійснює перевезення, пересилання ручної поклажі та багажу чи їх зберігання.


Відмінність переогляду від огляду полягає в тому, що митний переогляд проводиться із розкриванням ручної поклажі, багажу, а митний огляд здійснюється шляхом поверхового огляду без порушення цілісності предметів і їх внутрішнього устрою. Посадовою особою митного органу може бути проведений лише огляд без проведення передогляду.


Про огляд та переогляд товарів, транспортних засобів (в тому числі про спрощений спосіб митного оформлення та митного контролю) буде описано в наступному пості.Слава Україні!

Героям Слава!

Comments


bottom of page