top of page
 • Фото автораdemidont.com

Обмеження яких прав та свобод не допускається в умовах воєнного стану?

24 лютого 2022 року о 05 годині 30 хвилин Указом Президента України №64/2022 введено на всій території України воєнний стан, який продовжено до 23 серпня 2022 року.


Важливо в умовах воєнного стану бути обізнаним про права, які в жодному випадку не можуть бути обмежені та права, які підлягають обмеженню (про це в наступному дописі).

Протягом строку, на який введено воєнний стан, Конституцією України не допускається обмеження наступних прав і свобод:


І. Права та свободи кожної особи:


 1. право на життя;

 2. право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань;

 3. право на повагу до його гідності;

 4. право не бути підданим катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню;

 5. право не бути підданим без власної згоди медичним, науковим чи іншим дослідам;

 6. право на свободу та особисту недоторканність;

 7. право не бути заарештованим або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах і в порядку, встановлених законом;

 8. право на судовий захист прав і свобод;

 9. право знати свої права і обов'язки;

 10. право на професійну правничу допомогу;

 11. право на вільний є вибір захисника своїх прав;

 12. право на невиконання явно злочинні розпорядження чи накази

 13. право не бути двічі притягненим до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення;

 14. право особи вважатися невинуватою у вчиненні злочину і не бути підданою кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду;

 15. право на недоводення своєї невинуватість у вчиненні злочину;

 16. право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої безпідставним засудженням, у разі скасування неправосудного вироку суду

 17. право не давати показання щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом;

 18. право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб;

 19. право на звернення за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

 20. право на звернення із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом;

 21. право на звернення за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна (після використання всіх національних засобів юридичного захисту);

 22. право на захист будь-якими не забороненими законом засобами своїх прав і свобод від порушень і протиправних посягань;

 23. право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень;

 24. право не відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення;

 25. право на житло;

 26. право не бути примусово позбавленим житла інакше як на підставі закону за рішенням суду;

 27. право на шлюб;

 28. право кожного на сімʼю, дитинство, материнство і батьківство;

 29. право на доведення у порядку, встановленому законом, до його відома законів та інших нормативно-правовиї актів, що визначають права і обов'язки громадян;

 30. право на застосування законів та інших нормативно-правових актів, які пом’якшують або скасовують відповідальність особи;

 31. право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.


ІІ. Права кожного заарештованого або затриманого:


 1. право на невідкладне повідомлення про мотиви арешту чи затримання;

 2. право на невідкладне роз'яснення його прав;

 3. право захищати себе особисто з моменту затримання;

 4. право користуватися правничою допомогою захисника;

 5. право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання;

 6. право на негайне повідомлення родичів заарештованого чи затриманого.


ІІІ. Права громадян України


 1. право мати рівні з іншими громадянами України конституційні права і свободи;

 2. право бути рівними перед законом;

 3. право не бути позбавленим громадянства;

 4. право на зміну громадянства;

 5. право не бути вигнаним за межі України

 6. право не бути виданим іншій державі;

 7. право громадян, які потребують соціального захисту, на безоплатне житло чи житло за доступну для них плату відповідно до закону.


ІV. Права дітей, батьків та подружжя:


 1. право неповнолітньої дитини на аліменти;

 2. право дитини бути рівною у своїх правах з іншими дітьми незалежно від походження, а також від того, народжена вона у шлюбі чи поза ним;

 3. право дитини не бути підданою будь-якому насильству над нею;

 4. право дитини не зазнавати її експлуатації;

 5. право дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на державне утримання та піклування;

 6. право непрацездатних батьків на утримання їхніми повнолітніми дітьми;

 7. право кожного з подружжя на рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї.

Примітка. Громадяни України реалізують права, які передбачені в усіх блоках.

Якщо Ви зазнали обмеження будь-якого з перелічених вище прав та свобод – колектив Адвокатського бюро «Богдан Демідонт та партнери» готовий надати Вам кваліфіковану правову допомогу.


Слава Україні!

Героям слава!

Comments


bottom of page