top of page
 • Фото автораdemidont.com

Оптимізація трудових відносин (частина 3)


1. Передбачена можливість обмеження за рішенням роботодавця тривалості щорічної основної відпустки у період дії воєнного стану – обмеження тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.

Важливо:

1) Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. 2) У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.


2. На період дії воєнного стану у зв’язку з п.1 НЕ застосовуються норми трудового законодавства, які передбачають:

 • Вимогу про надання невикористаної частини щорічної відпустки працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка

 • Заборону ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом 2 років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.


3. У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи. У разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за невикористані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.


4. Передбачено обов’язкове надання роботодавцем відпустки без збереження заробітної плати. Такий обовʼязковий порядок застосовується за наявності таких умов:

 • наявність заяви працівника;

 • працівник, який подав відповідну заяву, виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи;

 • в період дії воєнного стану.

Важливо: відпустка без збереження заробітної плати надається тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку.

5. Вдосконалено порядок призупинення трудового договору:

 • Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін на строк не більше ніж період дії воєнного стану.

 • У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.

 • Призупинення дії трудового договору не може бути прихованим покаранням і не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади.

 • Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому зазначаються необхідні відомості, зокрема, зазначається інформація про причини призупинення, умови відновлення дії трудового договору тощо. Якщо працівник-посадова особа державних органів чи органів місцевого самоврядування, то такий наказ погоджується відповідною військовою адміністрацією.

 • Наказ роботодавця про призупинення дії трудового договору може бути оскаржений працівником або профспілкою за дорученням працівника (працівників) до Державної служби України з питань праці або її територіального органу. Держпраці може внести роботодавцеві припис про скасування відповідного наказу (розпорядження) або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом, що є обов’язковим до виконання роботодавцем протягом 14 календарних днів з дня отримання такого припису. Проте такий припис може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 календарних днів у судовому порядку.


З іншими особливостями призупинення трудового договору можете ознайомитись за посиланням – https://www.facebook.com/.../a.114360350.../502962931480605/
Слава Україні !

Героям Слава !

Comments


bottom of page