top of page
  • Фото автораdemidont.com

Особливості трудових відносин в умовах воєнного стану (частина 1)

На період дії воєнного стану допускається:

1. Переведення працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії) за умови, що така робота:

  • не протипоказана працівникові за станом здоров’я;

  • лише для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що ставлять або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей;

  • здійснюється з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою.

При цьому, не застосовується вимога про повідомлення працівників не пізніше ніж за два місяці про зміну істотних умов праці.
2.Нормальна тривалість робочого часу працівників не більше 60 годин на тиждень, а для працівників, яким встановлюється скорочена тривалість робочого часу, - не більше 50 годин на тиждень. При цьому, час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) визначається роботодавцем.

3.Скорочення тривалості щотижневого безперервного відпочинку до 24 годин.


4.Застосування праці жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) за їхньою згодою на:

  • важких роботах;

  • роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці;

  • підземних роботах.

5.Встановлення випробування для всіх категорій працівників.

6. Укладення строкових трудових договорів з новими працівниками (на період заміщення тимчасово відсутнього працівника або на період воєнного стану) задля:

  • оперативного залучення до виконання роботи нових працівників

  • усунення кадрового дефіциту та браку робочої сили, у тому числі внаслідок фактичної відсутності працівників, які евакуювалися в іншу місцевість, перебувають у відпустці, простої, тимчасово втратили працездатність або місцезнаходження яких тимчасово невідоме.

7.Зупинення за ініціативою роботодавця дія окремих положень колективного договору.

НЕ допускається залучення до роботи в нічний час без їх згоди: 1) вагітні жінки; 2) жінки, які мають дитину віком до одного року; 3) особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана така робота.
Проте не застосовується вимога про скорочення на одну годину тривалості роботи (зміни) при роботі в нічний час.

Про заробітну плату, відпустку, різницю між призупиненням та припинення трудових відносин буде описано в наступному пості.


Слава Україні!

Героям Слава!

Comments


bottom of page