top of page
  • Фото автораdemidont.com

Посвідка на постійне проживання в Україні

Посвідка на постійне місце проживання в Україні видається на підставі дозволу на імміграцію.Згідно статті 9 Закону України “Про імміграцію”, заяви про надання дозволу на імміграцію подаються:


1) особами, які постійно проживають за межами України, - до дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном за місцем їх постійного проживання;

2) особами, які перебувають в Україні на законних підставах, - до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.


Заяву про надання дозволу на імміграцію заявник подає особисто до відповідного органу державної влади. За наявності поважних причин (хвороба заявника, стихійне лихо тощо) заява може надсилатися поштою або за дорученням заявника, посвідченим нотаріально, подаватися іншою особою.


За неповнолітніх осіб, а також осіб, яких у встановленому порядку визнано недієздатними, заяву про надання дозволу на імміграцію подають їх законні представники.


Якщо іммігрує один з батьків, якого (яку) супроводжують неповнолітні діти, він (вона) повинен подати заяву чоловіка (дружини), посвідчену нотаріально, про те, що він (вона) не заперечує проти імміграції дітей разом з батьком (матір'ю). У випадку відсутності такої згоди батько (мати) повинен подати рішення відповідного державного органу про залишення дітей при батькові (матері). Зазначене рішення має бути легалізоване консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.


Різні категорії іноземців та осіб без громадянства повинні подавати різний набір документів. Наприклад, ті іноземці, які оформлюють посвідку для возз’єднання з сім’єю, подають:


  • особи, які є повнорідними братом чи сестрою, дідом чи бабою, онуком чи онукою громадян України - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з громадянином України.


  • батьки, чоловік (дружина) іммігранта та його неповнолітні діти - копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки з іммігрантом, і документ про те, що іммігрант не заперечує проти їх імміграції та гарантує їм фінансове забезпечення на рівні не нижчому від прожиткового мінімуму, встановленого в Україні.


  • особи, які є опікунами чи піклувальниками громадян України, або перебувають під опікою чи піклуванням громадян України - копії документів про призначення їх опікунами чи піклувальниками над громадянами України або про встановлення над ними опіки чи піклування громадянина України.


  • закордонні українці, подружжя закордонних українців, їх діти у разі їх спільного в'їзду та перебування на території України - документи, що підтверджують отримання статусу закордонних українців, або копії документів, що засвідчують їх родинні стосунки із закордонними українцями.


Для повного переліку документів, які слід подати для оформлення посвідки на постійне проживання в Україні, звертайтеся за консультацією до Адвокатського Бюро “Демідонт і партнери” за телефоном +380670773399.


Comments


bottom of page