top of page
  • Фото автораdemidont.com

Права та свободи, обмеження яких допускається в умовах воєнного стануУ звʼязку з веденням 24 лютого 2022 року воєнного стану на всій території України та продовженням строку його дії до 23 серпня 2022 року необхідно щоб кожна людина, яка перебуває на території України, була проінформована про її права та свободи, які можуть бути обмежені в даний період.


Так, Конституція України допускає обмеження наступних прав та свобод в умовах воєнного стану:


I. Права кожної особи:


1. Право на недоторканість житла, що передбачає неможливість проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

2. Право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

3. Право власності – право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.

4. Право інтелектуальної власності - право володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

5. Право на невтручання у приватне та сімейне життя. В умовах воєнного стану допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини

6. Право на ознайомлення в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.

7. Право на свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України

8. Право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

9. Право на усне, письмове або в інший спосіб вільне збирання, зберігання, використання і поширювання інформації усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

Примітка №1. Права, що передбачені в п. 9 та 10 обмежуються виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

10. Право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

11. Право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Можливість обмеження цього права відповідає можливості запровадження одного із заходів правового режиму воєнного стану – трудової повинності для працездатних осіб (про відповідні заходи, які можуть бути введенні в умовах воєнного стану, було описано в іншому пості -

При цьому, не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою відповідно до закону про воєнний стан.

12. Право на освіту.


II. Права громадян України:


1. Право не бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

2. Виборче право – право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. Право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах.

Обмеження прав, зазначених в п. 2 та 3 відповідає передбаченим законом гарантіям законності в умовах воєнного стану – заборона проведення виборів, референдумів.

4. Право доступу до державної служби та до служби в органах місцевого самоврядування.

5. Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

6. Право на безоплатне здобуття вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.


III. Права тих, хто працює:


1. Право на страйк.


Про можливість ведення відповідних обмежень прав та свобод також зазначено в п. 3 Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 про ведення воєнного стану в Україні (https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397).

Також у вищезгаданому Указі передбачається можливість тимчасового обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені ч. 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».


Звертаємо увагу, що відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 6 жовтня 2010 року № 21-рп/2010 (https://ccu.gov.ua/docs/617): «Будь-яке обмеження прав людини і громадянина повинне бути не тільки юридично обґрунтованим, а й соціально виправданим і адекватним».


Тому обмеження прав і свобод, які зазначені в даному пості, відбувається неодночасно та лише за крайньої необхідності.


Зберігайте спокій!


Слава Україні!

Героям слава!


Comments


bottom of page