top of page
  • Фото автораdemidont.com

Правове регулювання надання медичної допомоги при захворюванні на COVID-19

В цей складний час пандемії, коли лікарні переповнені і система охорони здоров’я не витримує навантаження, логічним є запитання, хто має переважне право на надання медичної допомоги? Чи можуть відмовити у наданні медичної допомоги?

Закон України “Про основи законодавства України про охорону здоров’я” у ст. 4 передбачає основні принципи охорони здоров'я, серед яких рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної і реабілітаційної допомоги та інших послуг в сфері охорони здоров'я.


Ст. 6 цього Закону встановлює право кожного громадянина України на кваліфіковану медичну та реабілітаційну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря та фахівця з реабілітації, вибір методів лікування та реабілітації відповідно до рекомендацій лікаря та фахівця з реабілітації, вибір закладу охорони здоров’я.

Ст. 8 Закону забезпечує право кожного громадянина України на безоплатне отримання у державних та комунальних закладах охорони здоров'я медичної допомоги, до якої належать: екстрена медична допомога;

первинна медична допомога;

вторинна (спеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

третинна (високоспеціалізована) медична допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

паліативна допомога, що надається за медичними показаннями у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.

Держава гарантує безоплатне надання медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я за епідемічними показаннями.

Держава гарантує громадянам України та іншим визначеним законом особам надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів за рахунок коштів Державного бюджету України на умовах та в порядку, встановлених законодавством.

У разі порушення законних прав і інтересів громадян у сфері охорони здоров'я відповідні державні, громадські або інші органи, підприємства, установи та організації, їх посадові особи і громадяни зобов'язані вжити заходів щодо поновлення порушених прав, захисту законних інтересів та відшкодування заподіяної шкоди.

Згідно ст. 33 Закону, порядок надання медичної допомоги лікарями та іншими медичними працівниками і порядок направлення пацієнтів до закладу охорони здоров'я, що надає медичну допомогу відповідного виду, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до ст. 37 Закону, медичні працівники зобов'язані невідкладно надавати необхідну медичну допомогу у разі виникнення невідкладного стану людини. Організація та забезпечення надання екстреної медичної допомоги громадянам та іншим особам здійснюються відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу".

Громадянам, які під час невідкладної або екстремальної ситуації брали участь у рятуванні людей і сприяли наданню медичної допомоги, гарантується у разі потреби в порядку, встановленому законодавством, безоплатне лікування та відшкодування моральної та майнової шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну.

За несвоєчасне і неякісне забезпечення необхідною медичною допомогою, що призвело до тяжких наслідків, винні особи несуть відповідальність відповідно до закону.

Міністерством охорони здоров’я України затверджено окремий наказ “Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)” - https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0722282-20#n12

Однак в даному наказі відсутні критерії пріоритетності права на медичну допомогу, а зазначається лише “наявність технічної можливості”. #covid19 #правоверегулюваннянаданнямедичноїдопомоги #законпроcovid19 #юрист #юристонлайн #адвокат #адвокатльвів #адвокатськебюро #демідонтіпартнери

Comments


bottom of page