top of page
  • Фото автораdemidont.com

Право на зайняття адвокатською діяльністю.

Чи існує колосальна різниця між юристом і адвокатом?


Якщо простими словами адвокат - це апґрейднутий рівень юриста. Юристом вважається особа, що здобула рівень бакалавра по спеціальності 081 «Право», адвоката чекає значно тернистіша дорога.

Питання отримання права на зайняття адвокатською діяльністю з 2012 року регулюється ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Особа, що хоче стати адвокатом має обов’язково відповідати певним критеріям.

По-перше, це мати повну вищу юридичну освіту, тобто бути магістром Права.

По-друге, володіти державною мовою. Це пов’язано хоча б з тим, що іспит буде складатися лише українською мовою. По-третє, мати стаж роботи в галузі права не менше 2х років, такий стаж рахується лише з моменту отримання диплому магістра.

Основне, потрібно скласти кваліфікаційний іспит. Ціна за такий іспит на період з 01.12.2020 по 31.12.2020 складає 6810 грн.

Останній крок, пройти стажування. Стажування є перевіркою готовності особи, що вже склала кваліфікаційний іспит, до самостійної адвокатської діяльності. Термін стажування – 6 місяців. Воно має здійснюватись під керівництвом правника за направленням ради адвокатів регіону. Керівником стажування може бути адвокат з не менш ніж з п’яти річним досвідом роботи. Від проходження стажування звільнятимуться ті, хто на день звернення із заявою про допуск до кваліфікаційного іспиту мав стаж роботи помічником адвоката не менш ніж 1 рік упродовж останніх 2 років.)

Розмір внеску на проходження стажування визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності ради адвокатів регіону, Ради адвокатів України та витрат керівника стажування, пов'язаних з таким стажуванням, і не може перевищувати трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про призначення стажування.

На сьогоднішній день це 15 тис. гривень.

Comments


bottom of page