top of page
  • Фото автораdemidont.com

Примусове відчуження майна та вилучення майна: порядок і можливості захисту своїх прав

У випадку наявності підстав для примусового відчуження майна або вилучення майна, про які описувалось в попередньому пості (https://www.demidont.com/post/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-vs-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0), застосовується порядок, який передбачений Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#Text).


Можна виділити наступні етапи примусового відчуження майна:

1. Прийняття рішення про примусове відчуження майна.

Уповноваженими на це суб’єктами є - військове командування - Головнокомандувач Збройних Сил України, Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України, командувачі видів та окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, командувачі (начальники) органів військового управління, командири з’єднань, військових частин Збройних Сил України та інших утворених військовий формувань Відповідне рішення обовʼязково має бути погоджене з обласною, районною, Київською чи Севастопольською міською державною адміністрацією або виконавчим органом відповідної місцевої ради. Виняток з даного правила про погодження: примусове відчуження майна відбувається у місцевості, де ведуться бойові дії.


2. Оцінка майна, що примусово відчужується – застосовується законодавство про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text).

Важливо: незгода власника майна чи його відсутність НЕ є підставою, що перешкоджає уповноваженим суб’єктам здійснювати відповідну оцінку самостійно.

3. Оформлення документів про примусове відчуження майна – складання акта встановленого зразка, який підписується власником майна (законним представником), уповноваженими особами військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна, або військового командування чи органу, що прийняв таке рішення, і скріплюється відповідними печатками.

Важливо на даному етапі врахувати наступне:

1) Майно, що примусово відчужується, має бути описане в акті в такій мірі, що дозволяє його ідентифікувати (для можливості повернення майна власнику).

2) Обов’язковим додатком до акта про примусове відчуження є висновок про вартість майна на дату його оцінки, яка проводилася у зв’язку з прийняттям рішення про його примусове відчуження.

3) Один примірник акта і додатку-висновку вручається під розписку власнику майна (особі, у якої майно примусово відчужується).

4) Складення акту може відбуватись за відсутності власника. Надалі особа, у якої примусово відчужили майно, вправі ознайомитись з відповідними документами та отримати їх примірники.

5) Право державної власності на майно виникає з дати підписання акта.


4. Наступне відшкодування вартості примусово відчуженого майна (даний етап наявний лише у випадку не здійснення попереднього відшкодування).Можливості захисту своїх прав:

1) На етапі оцінки майна – у випадку попереднього повного відшкодування вартості майна, що є одним із способів відшкодування, власник майна, який незгідний із здійсненою оцінкою, вправі оскаржити таку оцінку майна до суду.

2) На етапі наступного відшкодування вартості примусово вилученого майна – звернення до суду задля вирішення наявного спору щодо виплати грошових коштів.

3) Повернення примусово відчуженого майна, яке збереглося - звернення до суду задля отримання судового рішення. Однак у випадку наявності у власника бажання повернути своє майно, останній повинен зважити, що він зобов’язаний повернути грошові кошти (у випадку попереднього відшкодування вартості майна), які були виплачені за відповідне майно, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

4) Колишній власник майна вправі вимагати надання йому іншого майна взамін примусово відчуженого майна (лише у випадку якщо це можливо). В даному випадку колишній власник також зобов’язаний буде повернути виплачені йому грошові кошти.


Суб’єкти права на відшкодування вартості примусово відчуженого майна: особи, яким таке майно належало на праві власності (фізичні або юридичні особи), їх правонаступники та спадкоємці.


Строк відшкодування вартості примусово відчуженого майна державою (у випадку наступного повного відшкодування) – 5 років після скасування воєнного стану.

Відшкодування вартості майна відбувається за рахунок державного бюджету.


Щодо вилучення майна, то в даному випадку наявні лише перший та третій етапи, оскільки відшкодування вартості майна не здійснюється.


Слава Україні! Героям слава!

Comments


bottom of page