top of page
  • Фото автораdemidont.com

Принципи захисту прав людини

Загальні принципи захисту прав людини - це норми, на підставі яких застосовується все міжнародне право. Звичаєве право також відіграє неабияку роль в міжнародному праві, проте його значущість зараз зменшується.

Jus cogens - це певні міжнародні норми з прав людини, які вважаються настільки фундаментальними для міжнародного права і людства, що не можуть бути порушені в жодному випадку. Це, наприклад, заборона рабства і тортур.

Громадянські і політичні права є негативними нормами, тобто це те, що держава НЕ повинна робити. Економічні, соціальні і культурні права - це є позитивні норми, тобто те, що держава повинна робити у відношенні до своїх громадян.

Різницю між цими правами можна побачити в статтях 2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права. В даних статтях, зокрема, мова про те, що громадянські і політичні права держава зобов’язується поважати і дотримуватись, а економічні, соціальні та культурні права - гарантувати без дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних та інших переконань, національного та соціального походження, власності, народження та іншого статусу.

Ідея недискримінації базується на тому, що кожна людина повинна мати змогу реалізовувати свою гідність.

Для здійснення економічних, соціальних та культурних прав зазвичай потрібна допомога чи сприяння держави, тоді як громадянські та політичні права може здійснювати кожен.

Comments


bottom of page