top of page
  • Фото автораdemidont.com

Рівні захисту прав людини

Сьогодні наша тема - рівні захисту прав людини.Права людини є універсальними. Після закінчення Холодної Війни права людини стали не лише мовою урядів держав, а й мовою пригнічених груп населення. В цьому полягає їхня сила. Різні культури по-різному реагують на права людини, але культура не може бути виправданням порушень прав людини з боку уряду. Міжнародне право має символічну важливість і тримається на його дотриманні державами. Є різні рівні захисту прав людини.


На міжнародному рівні захистом прав людини уповноважені займатися такі установи, як Організація Об'єднаних Націй (ООН) та Міжнародний кримінальний суд.


На регіональному рівні існують американська, європейська, африканська системи захисту прав людини. В Азії ця система лише почала розвиватись.


На національному рівні права людини захищені конституціями, національним законодавством, національними установами з захисту прав людини (наприклад Омбудсмен).


На місцевому рівні захистом прав людини займаються місцеві уряди та поліція.


Важливо пам’ятати, що саме уряди держав приймають найважливіші рішення, які не повинні порушувати прав людини.


Поруч із урядовою системою захисту прав людини існує ще неурядова, яка складається з громадських організацій, таких як Human Rights Watch, Amnesty International, які мають консультативний статус при ООН. Також у цю систему входять окремі активісти з прав людини та медіа.


Comments


bottom of page