top of page
  • Фото автораdemidont.com

Удосконалений механізм протидії рейдерству (частина 3)1️⃣ Уточнено перелік документів, що засвідчують повноваження представника для цілей проведення реєстраційних дій, до яких віднесено:

🔹 документ, що підтверджує повноваження законного представника особи;

🔹 нотаріально посвідчена довіреність;

🔹 довіреність, видана відповідно до законодавства іноземної держави;

🔹 рішення уповноваженого органу управління юридичної особи (ЮО) про призначення (обрання) керівника (у разі державної реєстрації змін до відомостей про ЮО, що містяться в ЄДР, у зв’язку з призначенням (обранням) за умови подання відповідної заяви особисто таким керівником);

🔹 довіреність, видана за підписом керівника політичної партії, керівника її структурного утворення чи іншої особи, уповноваженої діяти від імені політичної партії, її структурного утворення та засвідчена печаткою політичної партії, її структурного утворення (у разі проведення реєстраційних дій щодо політичної партії, структурного утворення політичної партії).

2️⃣ Уточнені умови відкриття розділу Державному реєстрі прав (ДРП) щодо земельної ділянки (обов’язкова наявність відомостей про таку ділянку у Державному земельному кадастрі) та щодо новоствореного об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (обов’язкова наявність відомостей про такий об’єкт в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва).


3️⃣ Унормовано оновлення характеристики об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці (склад, фактична площа, об’єм, технічний стан), під час проведення реєстраційних дій чи отримання інформації з ДРП в режимі реального часу в порядку інформаційної взаємодії з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (у разі наявності у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відомостей про такий об’єкт).

4️⃣ Оновлено перелік підстав, за яких наявність зареєстрованого обтяження речових прав на нерухоме майно НЕ буде підставою для відмови у державній реєстрації:

🔹 державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно на підставі рішення суду щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

🔹 державної реєстрації права власності на нерухоме майно (надалі – ДРПВ) з відкриттям розділу в ДРП за особою, стосовно якої або щодо майна якої наявні обтяження у спеціальному розділі ДРП чи в невід’ємній архівній складовій частині ДРП;

🔹 ДРПВ, що набувається у результаті його примусової реалізації відповідно до закону;

🔹 державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, крім державної реєстрації іпотеки за наявності заборони відчуження, арешту;

🔹 ДРПВ за наявності згоди іпотекодержателя або контролюючого органу (для податкових застав) на відчуження, передачу в іпотеку, у тому числі наступну іпотеку, або передачу на іншому речовому праві такого майна - у разі якщо обтяженням є іпотека або податкова застава;

🔹 державної реєстрації прав на підставі свідоцтва про право на спадщину;

🔹 ДРПВ іпотекодержателем - фінансовою установою в порядку, передбаченому статтями 33-38 Закону України «Про іпотеку», за умови що інші обтяження на передане в іпотеку нерухоме майно зареєстровано після державної реєстрації іпотеки;

🔹 державної реєстрації прав на підставі нотаріально посвідченого договору - у разі якщо обтяженням є вимога нотаріального посвідчення договору, встановлена власником майна;

🔹 державної реєстрації прав на підставі документа, відмінного від договору, щодо якого власником нерухомого майна встановлено вимогу нотаріального посвідчення, - у разі якщо обтяженням є вимога нотаріального посвідчення договору, встановлена власником майна;

🔹 державної реєстрації прав на земельну ділянку с/г призначення - у разі якщо обтяженням є намір власника земельної ділянки с/г призначення щодо її продажу;

🔹 державної реєстрації прав на земельну ділянку с/г призначення, крім державної реєстрації права власності на таку ділянку в результаті внесення її до статутного (складеного) капіталу юридичної особи або державної реєстрації іпотеки земельної ділянки с/г призначення, - у разі якщо обтяженням є переважне право купівлі земельної ділянки с/г призначення;

🔹 державної реєстрації права власності на земельну ділянку с/г призначення в результаті внесення її до статутного (складеного) капіталу юридичної особи або державної реєстрації іпотеки земельної ділянки с/г призначення за наявності згоди суб’єкта переважного права купівлі земельної ділянки с/г призначення - у разі якщо обтяженням є переважне право купівлі земельної ділянки с/г призначення;

🔹 державної реєстрації прав на земельну ділянку с/г призначення, крім передачі емфітевтом земельної ділянки с/г призначення в оренду, - у разі якщо обтяженням є заборона передачі емфітевтом земельної ділянки с/г призначення в оренду;

🔹 виправлення технічної помилки.

5️⃣ Встановлений обов’язок органів державної влади, підприємства, установи та організації безоплатно надавати запитувану державним реєстратором інформацію в паперовій і (за можливості) в електронній формі не пізніше трьох робочих днів.
Слава Україні 🇺🇦

Comments


bottom of page