top of page
 • Фото автораdemidont.com

Інтелектуальна власність під час війни

З дня введення в Україні воєнного стану, тобто, з 24 лютого 2022 року зупиняється перебіг строків для вчинення дій, пов’язаних з охороною прав інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, зокрема, але не виключно:

 • строки подання заперечення проти заявки або дії міжнародної реєстрації в Україні;

 • строки оскарження рішення НОІВ України за заявкою у судовому порядку або до Апеляційної палати;

 • строки подання заяви про визнання прав на винахід недійсними;

 • строки, протягом яких можливе поновлення пропущених строків тощо.


Важливо:
 1. З дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, перебіг вищезгаданих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення. Наприклад, рішення НОІВ України про реєстрацію або відмову в реєстрації торговельної марки може бути оскаржене у судовому порядку або до Апеляційної палати протягом двох місяців від дати одержання відповідного рішення НОІВ. Припустимо, що 24 лютого 2022 року пройшов рівно 1 місяць відповідного строку на оскарження. З 24 лютого 2022 року такий строк зупиняється і відновлюється після припинення або скасування воєнного стану. Внаслідок чого залишається лише 1 місяць для оскарження відповідного рішення НОІВ України. Аналогічна ситуація з іншими строками.

 2. Зупинення перебігу строків не тягнуть за собою зупинення дії свідоцтв, патентів, якими засвідчується виникнення прав інтелектуальної власності. Тобто, всі свідоцтва, патенти є дійсними.

 3. Під час дії воєнного стану встановлені законодавством права інтелектуальної власності продовжують діяти і реалізуються суб’єктами права інтелектуальної власності у повному обсязі.

 4. Не зупиняються строки, встановлені для здійснення дій НОІВ України або Міністерством аграрної політики та продовольства України.


Якщо 24 лютого 2022 року або на іншу дату під час дії воєнного стану:

 1. сплив строк чинності майнових прав інтелектуальної власності, то такі права залишаються чинними до дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану. Після цього чинність майнових прав інтелектуальної власності може бути продовжена у встановленому порядку.

 2. почався перебіг строку продовження дії свідоцтва на торговельну марку, строку продовження чи підтримання чинності майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності, то відповідна дія (для продовження чи підтримання) вважається вчиненою особою вчасно, якщо вона вчинена не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану.

Окрім цього, фізичні особи та юридичні особи мають право подати документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді тощо), подання яких передбачено законодавством у сфері інтелектуальної власності, не пізніше 90 днів з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану, БЕЗ сплати зборів за поновлення, подовження або продовження строків.


Слава Україні!

Героям Слава!

Comments


bottom of page