top of page
  • Фото автораdemidont.com

Захист прав працівників посилено!(частина 1)


27 травня 2022 року набрав чинності Закон № 2253–IX, яким посилено захист прав працівників. Зокрема, даним законом передбачено:

1. заборону будь-якої дискримінації у сфері праці за будь-якими ознаками, що не пов’язані з характером роботи або умовами її виконання, в тому числі при рекламі вакансій або розміщені оголошень про вакансії. Проте не вважається дискримінацією обмеження прав працівників, що встановлені Кодексом законів про працю та іншими законами та залежать від властивих певному виду робіт вимог (щодо віку, освіти, стану здоров’я, статі) чи обумовлені необхідністю посиленого соціального та правового захисту деяких категорій осіб. У випадку ж якщо особа зазнала дискримінації, то вона має право звернутись із скаргою до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду.

2. можливість укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю.

3. укладення колективного договору на новоствореному підприємстві за ініціативою однієї із сторін.

4. обов’язок роботодавця ознайомлювати працівника з текстом колективного договору до початку роботи за укладеним трудовим договором, а змінами і доповненнями до нього у тижневий строк

5. обов’язок сторін забезпечити безперешкодний доступ до тексту договору, можливість його копіювання, обов’язок сторін колективної угоди інформувати про її укладення та внесення до неї змін безпосередньо заінтересованих у цьому суб’єктів.

6. у разі зміни власника, реорганізації юридичної особи (відокремленого підрозділу юридичної особи) умови колективного договору діють протягом строку, на який його укладено, але не більше одного року, якщо сторони не домовилися про інше.

7. збереження чинності колективного договору протягом усього строку проведення ліквідації підприємства, установи, організації, закриття відокремлених підрозділів юридичної особи.

8. поширення колективного договору на всіх працівників незалежно від того, чи є вони членами професійної спілки і обов’язковість умов колективного договору як для роботодавця, так і для працівників.

9. поширення дії та обов’язковість положень галузевої угоди на всіх роботодавців галузі незалежно від форми власності.


Важливо:

Встановлено адміністративну відповідальність за:

1. ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди - штраф у розмірі від 3 НМДГ (51 грн) до 10 НМДГ (170 грн). 2. порушення чи невиконання колективного договору, угоди - штраф у розмірі від 50 НМДГ (850 грн) до 100 НМДГ (1700 грн). 3. ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод - штраф у розмірі від 1 НМДГ (17 грн) до 5 НМДГ (85 грн).


В наступному пості ви дізнаєтесь інформацію про встановлені гарантії при укладені, зміні та припинені трудового договору, масове вивільнення працівниців та відповідні обовʼязки роботодавця.


Слава Україні!

Героям слава!

Comments


bottom of page