top of page
  • Фото автораdemidont.com

Оптимізація трудових відносин (частина 1)


Відбулись чергові зміни у трудовому законодавстві, про які ми зараз вам розповімо:


1. Обов’язкове інформування роботодавцем працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору, а також забезпечення рівних можливостей таких працівників для його укладення.


2. Обов’язкове інформування роботодавцем працівника до початку роботи узгодженим способом про:

  • місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи;

  • визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами (не здійснюється інформування у випадку дистанційної роботи);

  • права та обов’язки, умови праці;

  • наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору - під підпис (не здійснюється інформування у випадку дистанційної роботи);

  • правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення);

  • проходження інструктажу з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони;

  • організацію професійного навчання працівників (якщо таке навчання передбачено);

  • тривалість щорічної відпустки, умови та розмір оплати праці;

  • процедуру та встановлені КЗпП строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець.

Важливо: допускається ознайомлення працівника з документами роботодавця, які стосуються їхніх прав та обовʼязків з використанням визначених у трудовому договорі засобів електронних комунікаційних мереж з накладенням удосконаленого електронного підпису або КЕП.

3. Виключено статтю, яка передбачала право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи та, як наслідок, виключено положення про перерахування на рахунок підприємства, установи, організації, куди перейшов працівник, грошової компенсації за не використані ним дні щорічних відпусток.


4. Змінено строк виплати заробітної плати працівникам за весь час відпустки - до початку відпустки (раніше було не пізніше 3 днів), якщо інше не передбачено трудовим або колективним договором.


5. Встановлено строк, за який роботодавець повинен буде виплатити працівникові його середній заробіток у разі невиплати з вини роботодавця належних звільненому працівникові сум у визначені строки (при відсутності спору про їх розмір) - не більш як за 6 місяців.


6. Визначено, що слід розуміти під сумісництвом - виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у роботодавця - фізичної особи.


В наступних постах ви дізнаєтесть про нові підстави припинення трудових відносин, особливості призупинення трудових відносин та надання відпусток в умовах воєнного стану.


Слава Україні!

Героям слава!

Comments


bottom of page