top of page
  • Фото автораdemidont.com

Поверхнева перевірка, огляд і обшук: різниця, підстави проведення


Поверхневий огляд (візуальний огляд) може відбуватись лише щодо особи, речей, багажу, вантажу та транспортного засобу (салону, багажника).


Варто зазначити, що огляд може проводитись у випадку вчинення особою як адміністративного правопорушення, так і кримінального правопорушення, а якщо йде мова про обшук, то дана процесуальна дія може відбуватись виключно лише в межах кримінального провадження.


Огляд як захід забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення може проводитися:

1. якщо особа вчинила адміністративне правопорушення; 2. якщо особа затримана в установленому порядку за вчинення адміністративного порушення; 3. якщо на особі (її тілі, одязі, речах, транспортному засобі) є ознаки, що характерні для відповідного правопорушення.

Важливо:

1) Огляд речей, ручної кладі, багажу, знарядь полювання і лову риби, добутої продукції, транспортних засобів та інших предметів здійснюється у присутності особи, у власності (володінні) якої вони є. 2) У невідкладних випадках вищезгадані речі, предмети може бути піддано оглядові за відсутності власника (володільця) ВИКЛЮЧНО за участю двох понятих. 3) Про особистий огляд, огляд речей складається протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення або в протоколі про адміністративне затримання. 4) Якщо в ході особистого огляду чи огляду речей уповноваженими особами виявлено речі і документи, що є знаряддям або безпосереднім об’єктом правопорушення, то такі вилучаються. В даному випадку також має складатись протокол або здійснється відповідний запис у протоколі про адміністративне правопорушення, про огляд речей або адміністративне затримання.


Особи, які уповноважені проводити огляд в справах про адміністративні правопорушення: 1. Якщо мова йде про особистий огляд (огляд особи), то уповноваженими особами є посадові особи Служби безпеки України, органів Національної поліції, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митного органу і органів прикордонної служби, Державної міграційної служби України. Важливо, що особистий огляд має проводитись:

1) уповноваженою на те особою однієї статі з оглядуваним 2) в присутності двох понятих тієї ж статі.

2. У випадку проведення огляду речей уповноваженими особами є відповідні посадові особи Служби безпеки України, органів Національної поліції, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, воєнізованої охорони, цивільної авіації, митного органу, органів прикордонної служби, Державної міграційної служби України, природоохоронних органів, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності, органів лісоохорони, органів рибоохорони, органів, що здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання. 3. Огляд транспортного засобу вправі проводити поліцейські, військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України, уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони (останні виключно при вчиненні порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу).


Порушення норм Митного кодексу України є також адміністративним правопорушенням, однак порядок особистого огляду, огляду речей регулюється спеціальним законодавством, про що буде описано в наступному пості.


Підставою для проведення огляду в межах кримінального провадження є інформація про вчинення кримінального правопорушення, зафіксована у певній процесуальній формі. Мета огляду - виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Уповноважені особи на проведення огляду: слідчий, прокурор.

Може відбуватися огляд місцевості, приміщення, речей, документів, комп’ютерних даних, трупа.

Важливо:

1. За результатами огляду обовʼязково складається протокол. 2. Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при його проведенні мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу огляду. 3. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.


Правила огляду житла чи іншого володіння особи відповідає передбаченим законом правилам для обшуку житла чи іншого володіння особи.


Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Підставою для проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, особистого обшуку є ухвала слідчого судді. Уповноважені особи на проведення обшуку: слідчий, прокурор.

Важливо:

1. Перед початком обшуку особі пред’являється ухвала слідчого судді, надається її копія та роз’яснюються права і обовʼязки. 2. Слідчий або прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката та зобов’язаний допустити такого адвоката до обшуку на будь-якому етапі його проведення. 3. Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов’язковою участю не менше двох понятих. 4. Обшук житла чи іншого володіння особи в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису (крім випадків здійснення проникнення до житла у невідкладних випадках). 5. При проведенні огляду чи обшуку дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. 6. Результати обшуку обовʼязково фіксуються у протоколі.


Уповноважена особа може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду лише в невідкладних випадках, пов’язаних із:

  • рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій;

  • безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення;

  • припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які перебувають в житлі або іншому володінні особи.

Важливо:

1. Проникнення уповноваженої особи до житла чи іншого володіння особи не може обмежувати її права користуватися власним майном. 2. Якщо проникнення до житла чи іншого володіння особи відбулось в невідкладних випадках уповноважена особа обов’язково після такого проникнення має отримати ухвалу слідчого суді. Якщо цього не буде здійснено – всі докази є недопустимими.


Проведення поверхневої перевірки, огляду чи обшуку повинно відбуватися відповідно до закону, тобто за наявності визначених законом підстав для проведення тієї чи іншої процедури, у відповідності до встановленого чинним законодавством порядку та уповноваженими на те особами.


Слава Україні!

Героям слава!


Comments


bottom of page