top of page
  • Фото автораdemidont.com

Митний контроль в умовах воєнного стану: стандартний і спрощений способи

Кабінет Міністрів України 20 березня 2022 року прийняв Постанову № 330 «Деякі питання здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема транспортних засобів, в умовах воєнного стану» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/330-2022-%D0%BF#Text). Даною постановою для суб'єктів господарювання та громадян передбачена можливість обрати спрощений або стандартний способи митного оформлення та митного контролю товарів під час імпорту за декларативним принципом – шляхом подання Державній митній службі заявки встановленої форми (в паперовій або електронній формі).


Митний контроль та митне оформлення товарів, транспортних засобів у спрощений спосіб здійснюються:

1. без справляння митних платежів, у тому числі податку на додану вартість, акцизного податку, ввізного мита; 2. шляхом подання декларантом митному органу попередньої митної декларації у спрощеній формі (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0374-12#n16); 3. без проведення митного огляду, без застосування фітосанітарного контролю, заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (крім державного експортного контролю) 4. безпосередньо у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний та митний кордон України 5. у строк не більше десяти хвилин (у разі наявності попередньої митної декларації у строк не більше десяти хвилин); 6. лише в період воєнного стану.


Спрощений спосіб не може застосовуватися суб’єктами господарювання, що здійснюють ввезення на митну територію України:

1. спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива (крім квасу “живого” бродіння); 2. тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, сигарет, цигарок, сигарил та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.


Стандартний спосіб передбачає:

1. здійснення митного контролю і митного оформлення у повному обсязі (відповідно до вимог Митного кодексу України); 2. оподаткування ввезених товарів на підставах, встановлених Податковим кодексом України (сплата податку на додану вартість та акцизного податку).


Важливо:

1. Не допускається одночасне використання двох способів одним суб’єктом господарювання або громадянином.

2. Суб’єкт господарювання або громадянин, що подав заяву про застосування спрощеного способу, може в подальшому відмовитися від застосування такого способу шляхом подання Державній митній службі відповідної заяви. Однак забороняється повторне подання заяви про застосування спрощеного способу після того як суб’єкт господарювання здійснив відповідну відмову.

3. Забороняється відмова у прийнятті заяви про застосування спрощеного способу або у застосуванні такого способу, крім випадку, коли заява подається повторно після відмови від застосування спрощеного способу.


Постанова № 330 також передбачає невідкладний пропуск гуманітарної допомоги, військових товарів, лікарських засобів та виробів медичного призначення:

  • через спеціальний канал

  • без проведення митного огляду

  • без відповідних рішень обласної державної адміністрації/обласної військової адміністрації про визнання таких товарів гуманітарною допомогою.


Однак реальне застосування Постанови Кабінету Міністрів України №330 (застосування спрощеного способу) відбудеться лише після прийняття Верховною Радою України закону, яким будуть внесені відповідні зміни до Податкового кодексу України та Митного кодексу України. Тобто, Постанова № 330 набере чинність одночасно з набранням законної сили відповідним законом.

До набрання чинності Постановою №330 діє інший акт – Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2022 р. № 236 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-%D0%BF#Text), яка передбачає перелік товарів, під час ввезення яких на митну територію України надається відстрочення сплати митних платежів.Детальніше про стандартний спосіб митного контролю та митного оформлення товарів, транспортних засобів буде описано в наступному пості.


Слава Україні!

Героям слава!


Comments


bottom of page