top of page
  • Фото автораdemidont.com

Оптимізація трудових відносин (частина 2)


1️⃣ Визначено нові підстави припинення трудового договору:

🔹 смерть роботодавця - фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою. При цьому, працівник має подати до центру зайнятості заяву про припинення трудового договору з викладенням відповідної інформації та за наявності - копії документів, що підтверджують відповідні обставини. Датою припинення трудового договору вважається день подання відповідної заяви.

🔹 смерть працівника, визнання його судом безвісно відсутнім або оголошення померлим;

🔹 відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль.


2️⃣ Виключено таку підставу для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця як звільнення з суміщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом.


3️⃣ Доповнено підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця, в тому числі із окремими категоріями працівників, - звільнення працівника у зв’язку з неможливістю забезпечення його роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій.


4️⃣ Вивільнення працівників відповідно до вищезгаданої підстави (п.3 поста) здійснюється в такому порядку:

🔹 про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 10 календарних днів;

🔹 не пізніше ніж за 10 календарних днів до запланованого вивільнення працівників профспілкам надається інформація щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини вивільнення, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення.


5️⃣ У разі якщо вивільнення працівників відповідно до підстави, яка зазначена у п.3 посту, є масовим, роботодавець:

🔹 за 10 календарних днів до проведення звільнення повідомляє державну службу зайнятості про заплановане вивільнення працівників;

🔹 протягом 5 календарних днів проводить консультації з профспілками про заходи щодо запобігання звільненням чи зведення їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

6️⃣ Встановлено строк звернення до суду для вирішення спорів про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні, - 3-місячний строк з дня одержання ним письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені йому при звільненні. Інші строки залишились незмінними:

🔹 для вирішення трудового спору - 3-місячний строк з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права;

🔹 для вирішення трудового спору у справах про звільнення працівників - місячний строк з дня вручення копії наказу (розпорядження) про звільнення.


7️⃣ Передбачено можливість поновлення судом строків, передбачених у п. 6 даного посту. Проте поновлення допускається лише у випадку якщо з дня отримання копії наказу (розпорядження) про звільнення або письмового повідомлення про суми, нараховані та виплачені працівникові при звільненні минуло не більше 1 року.

Слава Україні 🇺🇦


Commentaires


bottom of page